LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT

MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
BT_REMEMBER_ME

CREATE_AN_ACCOUNT

BTL_REQUIRED_FIELD
MOD_BT_LOGIN_NAME
MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
MOD_BT_VERIFY_PASSWORD
MOD_BT_EMAIL
MOD_BT_VERIFY_EMAIL

  การแพ้ยา

อาการแพ้ยาเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยๆ โดยเฉพาะในคนที่มีประวัติแพ้ยาชนิดหนึ่งชนิดใดมาก่อน และคนที่มีประวัติของโรคภูมิแพ้ (เช่น หืด หวัดเรื้อรัง ลมพิษ ผื่นคัน) จะมีโอกาสแพ้ยามากกว่าคนทั่วไป ดังนั้นในการใช้ยาจึงควรระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มาก ไม่ควรใช้อย่างพร่ำเพรื่อ หรือใช้เกินความจำเป็น  ก่อนใช้ยาทุกครั้งต้องรู้ชื่อยา  จดจำชื่อยาที่ตนเองแพ้  พกบัตรแพ้ยา  

คลิ๊ก...สื่อวีดีทัศน์ ยาควรรู้ ไม่ให้เกิดแพ้ซ้ำ 

  ลดยาเหลือใช้ 

เกือบทุกหลังคาเรือนจะมียาเหลือใช้อยู่  อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงชนิดของยาในการรักษา  หรือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ได้ใช้ยาอย่างสม่ําเสมอตามแพทย์สั่ง หรือหยุดยาเอง  ซึ่งทำให้มียาเหลือ ดังนั้น ผู้ป่วยควรนำยาที่ใช้อยู่เป็นประจำ และยาเหลือใช้มาโรงพยาบาลด้วยทุกครั้ง เพื่อให้เภสัชกรตรวจสอบวันหมดอายุ และเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยา

คลิ๊ก...วีดีทัศน์  ยาขยะและยาเหลือใช้  

 ร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ

ตาดู หูฟัง ปากร้องเรียน เมื่อท่านถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสาธารณสุข ท่านสามารถเขียนข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะพัฒนางานบริการของ รพ.เขาวงได้ที่นี้.... และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

คลิ้ก...ฟังเพลง สิทธิผู้บริโภค 

Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Malay Vietnamese

 ห้องยา รพ.เขาวง  

 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง

                จ.กาฬสินธุ์ 46160

  (043) 859092,

           859059 ต่อ1500

  (043) 859082

 drugkhaowong@gmail.com 

webmaster : CSBOX

 

 

งค์กรแห่งการเรียนรู้

ด้านสุขภาพ

ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 QR code 1/04/56