LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT

MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
BT_REMEMBER_ME

CREATE_AN_ACCOUNT

BTL_REQUIRED_FIELD
MOD_BT_LOGIN_NAME
MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
MOD_BT_VERIFY_PASSWORD
MOD_BT_EMAIL
MOD_BT_VERIFY_EMAIL

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

  การแพ้ยา

อาการแพ้ยาเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยๆ โดยเฉพาะในคนที่มีประวัติแพ้ยาชนิดหนึ่งชนิดใดมาก่อน และคนที่มีประวัติของโรคภูมิแพ้ (เช่น หืด หวัดเรื้อรัง ลมพิษ ผื่นคัน) จะมีโอกาสแพ้ยามากกว่าคนทั่วไป ดังนั้นในการใช้ยาจึงควรระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มาก ไม่ควรใช้อย่างพร่ำเพรื่อ หรือใช้เกินความจำเป็น  ก่อนใช้ยาทุกครั้งต้องรู้ชื่อยา  จดจำชื่อยาที่ตนเองแพ้  พกบัตรแพ้ยา  

คลิ๊ก...สื่อวีดีทัศน์ ยาควรรู้ ไม่ให้เกิดแพ้ซ้ำ 

  ลดยาเหลือใช้ 

เกือบทุกหลังคาเรือนจะมียาเหลือใช้อยู่  อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงชนิดของยาในการรักษา  หรือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ได้ใช้ยาอย่างสม่ําเสมอตามแพทย์สั่ง หรือหยุดยาเอง  ซึ่งทำให้มียาเหลือ ดังนั้น ผู้ป่วยควรนำยาที่ใช้อยู่เป็นประจำ และยาเหลือใช้มาโรงพยาบาลด้วยทุกครั้ง เพื่อให้เภสัชกรตรวจสอบวันหมดอายุ และเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยา

คลิ๊ก...วีดีทัศน์  ยาขยะและยาเหลือใช้  

 ร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ

ตาดู หูฟัง ปากร้องเรียน เมื่อท่านถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสาธารณสุข ท่านสามารถเขียนข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะพัฒนางานบริการของ รพ.เขาวงได้ที่นี้.... และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

คลิ้ก...ฟังเพลง สิทธิผู้บริโภค 

Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Malay Vietnamese

 ห้องยา รพ.เขาวง  

 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง

                จ.กาฬสินธุ์ 46160

  (043) 859092,

           859059 ต่อ1500

  (043) 859082

 drugkhaowong@gmail.com 

webmaster : CSBOX

 

 

งค์กรแห่งการเรียนรู้

ด้านสุขภาพ

ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 QR code 1/04/56